Ogłoszenie o przetargu

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „MAŚLICE”

ogłasza przetarg ofert dla przedsięwzięcia polegającego na:

remoncie klatek schodowych budynku przy ulicy Augustowskiej 74-78 oraz pomieszczeń piwnicznych budynku zlokalizowanego przy ul. Augustowskiej 70/Reszelskiej 1-7, a także remont placów zabaw przynależnych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych na osiedlu Słonecznym we Wrocławiu.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest pobranie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Materiały przetargowe można otrzymać w Dziale Techniczno -Inwestycyjnym Spółdzielni

inwestycje@maslice.pl, tel. 71-354-09-84, 71-354-84-48 lub w wersji elektronicznej droga mailową.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 30.04.2021 r. do godz. 14.00
w sekretariacie SBM „Maślice” z siedzibą przy ul. Pilczyckiej 196d, 54-144 Wrocław.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi do dnia 07-05-2021 r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zdjęcie z FREEPIK