Przetarg ofert na remonty

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „MAŚLICE”

ogłasza przetarg ofert dla przedsięwzięcia polegającego na:

remontach klatek schodowych budynków wielorodzinnych zlokalizowanych we Wrocławiu przy ulicach: Paniowickiej 1-9, Paniowickiej 11-23, Pilczyckiej 200-202, Pilczyckiej 196-198 polegających na miejscowej naprawie tynków wewnętrznych wraz z wykonaniem robót przygotowawczych i malowaniem powierzchni ścian i sufitów

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest pobranie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Materiały przetargowe można otrzymać w Dziale Techniczno-Inwestycyjnym Spółdzielni
tel. 71-354-09-84, 71-354-84-48.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 31.10.2019 r. do godz. 14.00 w sekretariacie SBM „Maślice” z siedzibą przy ul. Pilczyckiej 196d, 54-144 Wrocław.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi do dnia 08-11-2019 r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

zdjęcie z Freepik