Przetarg ofert na remonty

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „MAŚLICE”

ogłasza przetarg ofert dla przedsięwzięcia polegającego na:

remontach częściowych elewacji i wykonaniu pozostałych robót ogólnobudowlanych dla budynków wielorodzinnych zlokalizowanych we Wrocławiu przy ulicach:

  • Gosławickiej 1-9,
  • Gosławickiej 11-17,
  • Paniowickiej 1-9,
  • Paniowickiej 11-23,
  • Pilczyckiej 200-202,
  • Pilczyckiej 196-198,
  • Augustowskiej 70-72 / Reszelskiej 1-7,
  • Augustowskiej 81 / Pasłęckiej 14-15,
  • Augustowskiej 74-78,
  • Tolkmickiej 2-16

zarządzanych przez Spółdzielnię Budowlano-Mieszkaniową „Maślice”.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest pobranie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Materiały przetargowe można otrzymać w Dziale Techniczno-Inwestycyjnym Spółdzielni
tel. 71-354-09-84, 71-354-84-48.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 25.05.2020 r. do godz. 14.00 w sekretariacie SBM „Maślice” z siedzibą przy ul. Pilczyckiej 196d, 54-144 Wrocław.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi do dnia 29.05.2020 r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

zdjęcie z Freepik