Przetarg na sprzedaż użytkowania wieczystego nieruchomości

Maślice wizualizacja budynków ul. Reszelska 12-14; ul. Augustowska 66-66b; ul. Ostródzka 44-44e

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „MAŚLICE”
ogłasza przetarg ofert na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych
przy ul. Reszelskiej/ Augustowskiej we Wrocławiu.
Materiały przetargowe można otrzymać w Dziale Techniczno -Inwestycyjnym Spółdzielni
tel. 71-354-09-84, 71-354-84-48 lub mailowo: inwestycje@maslice.pl
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 10-02-2020 do godz. 14:00 w sekretariacie SBM „Maślice” z siedzibą przy ul. Pilczyckiej 196d, 54-144 Wrocław.
Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi do dnia 23-02-2020 r.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Specyfikacja -warunki przetargu

PZT-02_projekt zagospodarowania terenu

Rodo OŚWIADCZENIE

Oświadczenie